15.8.2017

Členění oddílu

Místecká Čtverka je menší oddíl vycházející z družinového systému. Oddíl je rozdělen na družiny, které mezi sebou někdy spolupracují a někdy vzájemně soupeří. Družiny se přes školní rok scházejí odděleně v dané pracovní dny každý týden odpoledne. Více o schůzkách najdete v sekci Činnost oddílu.

Rozdělení družin a termíny schůzek v roce 2017/2018

 

Úterky: Vlčata

Družina vlčat (tedy kluků od 7 do cca 11 let) a přednostně přijímají nováčky. Scházejí se v úterky v čase 16.00-18.00.

Čtvrtky: Skauti

Družina skautů ve věku 11-14 let. Scházejí se mezi 16.00 a 18.00.

 

Jsi starší?

Nevadí, v oddíle samozřejmě máme i lidi od 15 let, a to kluky i holky – rovery a rangers. Jako ostatní tvoří družinu, ta se jmenuje Fytoplankton. Pouze nemají pravidelné schůzky, ale scházejí se na speciálních akcích.

Nevyhovuje čas?

Ideálem je, aby se členové družin měnili co nejméně. Z praktických důvodů (oddíl má aktuálně tři družiny) jsou družiny rozděleny zejména podle věku. Toto rozdělení však není striktní a není-li z časových důvodů možné (např. kvůli jinému kroužku) chodit na schůzky dané družiny, nevadí. Je důležitější, aby každý člen oddílu byl v průběhu roku členem některé z družin. Přesuny mezi družinami však prosím konzultujte s vůdcem oddílu.

Kdo schůzky vede?

Vedoucím schůzek (družinovek) říkáme rádcové a jejich pomocníkům podrádci. Obvykle to jsou bývalí řadoví členové oddílu, kterým je 14 (podrádci) až 22 let a mají za sebou čekatelský nebo rádcovský kurz. Jejich jména, čísla a e-mailové adresy naleznete v sekci Kontakty.

Nebude-li daný rádce dostupný nebo máte-li obecnější dotaz, kontaktujte vůdce oddílu.

První schůzka je 11. 9. 2018.